Terapi

Kognitiv Adfærds Terapi – MBKT/KAT

Denne terapiform er baseret på at du ser på det problem du har, erkender og anerkender dine tanker og følelser og den adfærd de betyder. Tanker og følelser kan være vældig forstyrrende og skabe en adfærd som er uhensigtsmæssig for dig. Den kan du ændre således at du skaber en mere hensigtsmæssig adfærd for dig selv og dermed større glæde ved tilværelsen.

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering(Psykologi)

Denne terapiform er baseret på at man tager udgangspunkt i den baggrund og opfattelse du har – din værdier, overbevisninger og dermed det du siger til dig selv, som igen er toneangivende i forhold til hvordan du gebærder dig i livet. Nogen gange kan det være givtigt at se lidt tilbage på begivenheder og dermed finde årsager til en given handling eller problematik for at skabe forståelse for hvordan man handler. Tankerne vi tænker skal helst være ordene vi siger og udmøntes i de handlinger vi gør. Det er dog ikke altid tilfældet og derfor har vi handlemønstre som spænder ben for os selv i visse situationer.

Alfa-kinesiologi

I kinesiologien arbejder vi ligeledes holistisk – idet hjerne og krop er i fuld kontakt med hinanden hele tiden. Det vil sige at jeg kan teste om f.eks. en fødevare er god for lige netop dig. Det gør jeg ved ganske enkelt at lave en muskeltest og spørge din hjerne. Denne teknik er vel beskrevet mange steder, og også gennemprøvet og gennemtestet RAB godkendt. Hos Go Mindful arbejder vi også med denne teknik eksempelvis i forbindelse med allergier eller Candida mistanke.

Akupressur

Er forbundne punkter på meridianbanerne og ved at trykke hhv. forbinde disse punkter med hinanden kan vi skabe flow i energibanerne og derved ophæve blokeringer, som skaber fysisk ubehag.

 

NLP og MBKAT/KAT ligger i forlængelse af hinanden og vi bliver hele klogere på, hvordan vi mennesker fungerer og er skruet sammen. Ligeså er det også med Ki og Aku – og når det så er sagt, så er der ikke nogen regler eller måder der er mere rigtige end andre – det man kan sige er, at:

 

I mødet med klienten stiller terapeuten sig til rådighed med sin mere-viden, er lyttende og spørgende ud fra kendte, virksomme og afprøvede spørgemetoder og terapeutiske teknikker, således at klienten ud fra sine egne oplysninger opdager / genopdager sin egen adfærd/ tanke/handling og dermed selv får mere-viden og således bliver i stand til at håndtere sin situation mere hensigstmæssig. Og det er sådan jeg arbejder som terapeut.