Hvad er Go Mindful?

Go Mindful et stedet hvor dagligdagens strabadser kan forandres til indsigt og blive meningsfulde. I livgivende samtaler med fokus på dig.

 

Mindfulness betyder at være opmærksom og tilstede i nuet fra øjeblik til øjeblik – uden at vurdere, analysere eller fortolke – men blot at være – lige nu

 

Ofte er vi allerede på vej til det næste gøremål, allerede mens vi er i gang med et andet, vores tanker ”løber af med os”, og når vi er sammen med andre mennesker, sker det ofte at vi selv eller andre tager f.eks. mobilen frem for lige at checke en vigtig? besked eller lignende – vi er med andre ord et andet sted i tankerne end lige dér, hvor vi er i nuet.

 

En stor del af vores tid bliver vi styret af en strøm af automatiske tanker, som vi kommer til at identificere os med, og som dermed styrer vores handlinger – vi vurderer – vi dømmer os selv og andre og føler trang til gøre noget eller sige til eller om det.
Når vi træner mindfulness lærer vi at blive opmærksomme på en åben og ikke dømmende måde, vi lærer at give slip på vores trang til at dømme, handle og evaluere – og ved at lære at bryde de automatiske handlemønstre og tanker, kommer vi opmærksomt til stede i nuet – fra øjeblik til øjeblik – vi bliver nærværende i situationen.

 

Visionen for Go Mindful er at formidle viden og metoder til mennesker, at forebygge stress og skabe balance mellem Tanke – Ord og Handling, således at livet og hverdagen bliver til at håndtere for såvel voksne som for børn.